GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

 • HỨC NĂNG : Trung tâm hỗ trợ tổng hợp người nước ngoài incheon là trung tâm do UBND thành phố InCheon điều hành với mục đích cung cấp thông tin và tư vấn các lĩnh vực đa dạng cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt tại InCheon dành cho người nước ngoài.
 • ĐỊA CHỈ : Tầng 3, 40, Yesul-ro 192beon-gil, Namdong-gu, Incheon
   (Tầng 3 của tòa nhà 인천광역시새마을회 bên cạnh 현대해상 của phường 구월 1128-9 )
 • sử dụng phương tiện giao thông
  • nếu sử dụng đường tàu số 1 của incheon : xuống bến 예술회관역 sau đó ra cửa số 2 rồi đi về hướng UBND thành phố(đi bộ khoảng 5 phút)
  • nếu sử dụng xe bus : xuống bến 시청광장입구
   • xe bus nội thành : 41, 45, 700, 700-1, 754
   • xe bus trong làng : 534
 • ĐIỆN THOẠI : 032)429-2677~2680

NGIỆP VỤ ĐẢM NHIỆM

 • Điều hành quầy tư vấn : Cung cấp các thông tin sinh hoặt đa dạng và cung cấp dịch vụ thông biên dịch
  • Lĩnh vực tư vấn : Cư trú, xuất nhập cảnh, giáo dục, giao thông, y tế, tín dụng ..v...v...
  • Tư vấn chuyên môn : Luật pháp, việc làm (liên hệ với các chuyên gia thuộc các lĩnh vực) ※ Cần hẹn trước
  • Ngôn ngữ tư vấn(☎) : Tiếng Anh·Philippin(429-2677), tiếng Trung(429-2678), tiếng Việt(429-2679), tiếng Hàn(429-2680)
  • Thời gian : Thứ 2 ~ thứ 6 / 09:00~17:00
 • Giáo dục tiếng hàn : Điều hành lớp tiếng hàn đặc biệt theo từng lớp
  • Tên lớp : Lớp sơ cấp 1, 2 / lớp trung cấp 1, 2 / lớp topik
  • Thời gian học : 4 ~ 12. 2016(1 khóa 12 tuần, tổng điều hành 3kì )
  • Phương pháp đăng ký : Tham khảo phần tuyển sinh của từng kỳ (trực tiếp đến đăng ký hoặc đăng ký on line, tuyển theo thứ tự đăng ký)

CƠ QUAN HỮU QUAN

CƠ QUAN HỮU QUAN

TÊN CƠ QUAN, ĐỊA CHỈ TRANG CHỦ, NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ

TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ TRANG CHỦ NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIA ĐÌNH
ĐA VĂN HÓA
www.liveinkorea.kr - Hỗ trợ sinh hoạt, nghề nghiệp, cư
   trú, thích nghi
- Tư vấn và liên hệ dịch vụ hỗ trợ
   khẩn cấp
VĂN PHÒNG QUẢN LÍ XUẤT NHẬP
CẢNH INCHEON
www.immigration.go.kr Chương trình hội nhập xã hội, Chương trình giáo dục trước khi kết hon quốc tế, Hỗ trợ thích nghi buổi đầu..v...v..
VĂN PHÒNG TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT ĐẠI HÀN
대한법률구조공단
www.klac.or.kr Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật miễn phí
SỞ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ INCHEON www.ice.go.kr Hỗ trợ học sinh gia đình đa văn hóa và phát triển khả năng giáo dục cho phụ huynh
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI LAO
ĐỘNG INCHEON
www.infc.or.kr Thông dịch và tư vấn, Giáo dục..v..v...
BỘ LAO ĐỘNG TỈNH INCHEON www.work.go.kr/incheon Hỗ trợ tìm việc, hội chợ việc làm..v.v.
SÁCH HƯỚNG DẪN SINH HOẠT
TỈNH INCHEON
global.incheon.go.kr/articles/6584 Sách hướng dẫn sinh hoạt của incheon dành cho người nước ngoài
(hỗ trợ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt)